1000 kroner igjen til fri frakt

Vielsen: Hvordan skal dere gifte dere?

Skal dere gifte dere kirkelig, borgerlig eller humanistisk? Vielse i kirken eller på en strand i Karibien? Mulighetene er mange og varierte!

 

 

 

Halvparten av vielsene som gjennomføres i Norge i dag, foregår i kirken. Andre trossamfunn, borgerlig vielse og humanistisk vielse står for resten. Det viktigste ved valget er at det er en form dere føler dere hjemme i begge to.

Kirkelig vielse

En kirkelig vielse skjer i kirken eller på vigslet grunn. Som en forberedelse til den store dagen vil presten vanligvis invitere til en samtale, som blir grunnlaget for talen presten vil holde under vielsen. Om dere har konkrete sangønsker eller andre ønsker til vielsen, er det naturlig å dele det med presten i denne samtalen. Tradisjonelt er det vanlig at en av dere tilhører menigheten hvor dere ønsker å gifte dere. Alternativt kan man søke om å bli viet i en annen kirke. Det lar seg ofte ordne, men husk da på at det ofte er lange ventelister på de mest populære kirkene. Noen kirker ønsker et honorar i leie, for organist og kirketjener, mens andre gjennomfører vielsen gratis.

Borgerlig vielse

Alle som ønsker det, kan gifte seg borgerlig, og vielsen gjøres av en byfogd, byretten eller en sorenskriver. Ta kontakt for å avtale tidspunkt for vielse. Dette er en enkel vielsesform, så om dere ønsker blomster eller annen dekorasjon, bør det sjekkes med en gang om det lar seg gjøre. Husk at de aller fleste borgerlige vielser kun er mulig på hverdager – altså ikke lørdag.

Humanistisk vielse

Minst en av dere må være medlem i Human-Etisk Forbund for å velge denne formen for vielse, og forbundet kan kun vie par i Norge. Vielsen kan utover det foretas hvor som helst så lenge det er innenlands, og det er vanlig at vielsen holdes samme sted som selve bryllupsfesten.

Andre trossamfunn

Ta direkte kontakt med kirke eller trossamfunn for å høre hva som er rutinen for vielsen her. Det juridiske vil alltid være det samme og følger norsk lov.

Vielse i utlandet

En norsk sjømannskirke eller ambassade er ofte tilgjengelig og åpen for vielse i utlandet. Dette er blitt veldig populært de siste årene, og det kan være smart å ta kontakt så snart dere har bestemt dere. Først og fremst for å sjekke om det er ledig tid, og hva som er mulig av det dere ønsker til vielsen. Se gjerne mer på sjomansskirken.no

X

Sende Bryllupsliste

Tilbake
Produkter i liste (0)

Serviser (0)

Glass (0)

Bestikk (0)

Kjøkken (0)

Interiør (0)

Diverse (0)

Andre varer (0)

GRATULERER